Voorwaarden

 1. Winacties worden uitgeschreven door Woonopmaat gevestigd te Heemskerk. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je in het verleden de huurovereenkomst voor zonnepanelen bent aangegaan met Woonopmaat of wanneer je een huurovereenkomst aangaat voor zonnepanelen voor 01-01-2021. Vanaf dat moment van bevestiging maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. De looptijd is van 1 november 2020 t/m 31 december 2020.
 5. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer huurder zijn van Woonopmaat en via Energie in Huis zonnepanelen hebben laten plaatsen of een contract zijn aangegaan.
 6. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze (3 x in december 2020 en 3x in 1e week van januari 2021.
 7. Uiterlijk 7 werkdagen nadat de actie is gesloten, worden winnaars persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres of telefoonnummer welke de huurder bekend heeft gemaakt bij het aangaan van de overeenkomst van de zonnepanelen.
 8. Woonopmaat kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 9. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 10. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 11. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Woonopmaat voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 12. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Woonopmaat.
 13. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 14. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 15. Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met Woonopmaat via: woonopmaat@energieinhuis.nl